KATTOSI HYVÄKSI

Oulun Kattopalvelu Oy

Oulun Kattopalvelu Oy kunnostaa katot 20 vuoden kokemuksella.

Suo­men vaa­ti­vat sää­olo­suh­teet, kuten suu­ret läm­pö­ti­lan vaih­te­lut sekä ilman­saas­teet ja kor­roo­sio aset­ta­vat kat­to­si koval­le rasi­tuk­sel­le. Ammat­ti­tai­toi­sel­la kat­to­huol­lol­la ja -kor­jauk­sel­la sekä enna­koi­val­la kun­nos­sa­pi­dol­la voi­daan kui­ten­kin van­ha­kin kat­to huol­taa uuden­ve­roi­sek­si ja suo­jaa­mal­la ennal­taeh­käis­tä uuden tai kun­nos­te­tun katon vau­rioi­ta jat­kos­sa.

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy pal­ve­lee moni­puo­li­sis­sa kat­to­re­mon­teis­sa Oulus­sa ja muu­al­la Suo­mes­sa yksi­tyis­asiak­kai­ta, yri­tyk­siä, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kat­ta­vas­ti eri­lai­set kat­to­jen asen­nuk­set, kor­jauk­set, huol­lot, pin­ta­kä­sit­te­lyt ja tii­vis­tyk­set.

Tutustu palveluihimme ja pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille!

Huopakatot

Tiilikatot

Peltikatot

Huollot ja kattovarusteet

Katon kuntotarkastukset ja raportointi

Enkopur-tiivistykset

LuotettavaKumppaniyritys

Näin me toimimme

Tulem­me ilmai­sel­le tar­kas­tus­käyn­nil­le, jos­sa käym­me läpi katon ongel­ma­koh­dat ja teem­me tar­vit­ta­vat kor­jauseh­do­tuk­set.

Tar­kas­tuk­sen poh­jal­ta las­kem­me mah­dol­li­ses­ti heti pai­kan pääl­lä tar­jouk­sen katon kor­jauk­sel­le.

Sovim­me kat­to­re­mon­tis­ta tai -huol­los­ta sekä suo­ri­tet­ta­vien töi­den ajan­koh­das­ta.

Ammat­ti­lai­sem­me tule­vat sovit­tu­na ajan­koh­ta­na suo­rit­ta­maan tar­vit­ta­vat poh­ja­työt, sovi­tut kor­jaus- tai huol­to­toi­men­pi­teet ja lop­pusii­vouk­sen.

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä