Blogi

Kattojen huoltotarkastukset käyntiin

Kattojen huoltotarkastukset käyntiin

Tal­vi on taka­na ja on aika kes­kit­tää kat­seet kat­toon ja sen kun­toon. Aloi­tim­me täl­lä vii­kol­la kevät­tar­kas­tuk­set ja tulem­me tou­ko­kuu­hun men­nes­sä tar­kas­ta­maan sato­jen vesi­kat­to­jen kun­non ja teke­mään tar­vit­ta­vat kor­jauk­set sekä huol­to­työt. Kesän par­haat tii­li­ka­ton…

lue lisää
Viimeiset lumen puotot katoilta?

Viimeiset lumen puotot katoilta?

Joko tulee kesä? Lun­ta on vähän katoil­la, mut­ta sil­ti se aiheut­taa jos­kus vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Oulun kat­to­pal­ve­lun lumi­mie­het teke­vät pudo­tuk­set hal­li­tus­ti ja tur­val­li­ses­ti.  

lue lisää
Syksyn sävelet

Syksyn sävelet

Kau­nis, mut­ta ei niin läm­min kesä on nyt ohi. Hel­teet ovat kau­ka­na taka­na­päin ja sen ohel­le myös pin­noi­tus­koh­teet. Pin­noi­tus­se­son­ki oli tänä kesä­nä kii­tet­tä­vän arvoi­nen, koh­teet onnis­tui­vat sut­jak­kaan tehok­kaas­ti A-luo­kan laa­dun kri­tee­rien kans­sa. Nyt syk­syn tul­tua…

lue lisää

Kevään näkymiä

Kevät 2015 ja lumen­pu­do­tuk­set ovat jo taka­na­päin. Alku­ke­vään vaih­te­le­vat olo­suh­teet näky­vät vesi­ka­toil­la, on irron­nei­ta lumies­tei­tä ja kovia koke­nei­ta läpi­vien­te­jä. Vesi­kat­teen kun­to lumi­sen tal­ven jäl­keen on nyt ajan­koh­tais­ta. Suo­ri­tam­me Kat­to­tar­kas­tuk­sia, joil­la…

lue lisää

Oulun Kattopalvelun kattotarkastus

Syk­sy tulee jo kovaa vauh­tia ja ajan­koh­tai­sek­si tulee vesi­kat­to­jen kun­to. Luvas­sa on satei­ta ja yöpak­ka­sia jot­ka tuo­vat omat haas­teen­sa kai­ken­lai­sil­le katoil­le. Oulun Kat­to­pal­ve­lu tar­jo­aa­kin pal­ve­lua joka aut­taa varau­tu­maan tule­vaan syk­syyn ja tal­veen. Pal­ve­lun nimi…

lue lisää

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä