Run­sas lumi­nen tal­vi ja suu­ret läm­pö­ti­lan vaih­te­lut ovat aiheut­ta­neet har­mia talo­jen raken­teil­le. Eten­kin loi­vat rivi­sau­ma­ka­tot jois­sa on huo­no ylä­poh­jan tuu­le­tus sekä eris­tys ovat erit­täin ris­kialt­tii­ta vesi­kat­to­vuo­doil­le. Tilan­ne on pal­jas­tu­nut tänä­kin tal­ve­na useas­sa kiin­teis­tös­sä. Lumi sulaa katol­ta ja räys­tääl­lä ole­va jää­pa­to estää veden vir­taa­mi­sen vesi­kou­ruun. Tämän seu­rauk­se­na vesi nousee rivi­sau­mois­ta ylä­poh­jaan. Usein asia huo­ma­taan vas­ta, kun huo­neis­toon tulee vet­tä, vaik­ka tosia­sias­sa vet­tä on pääs­syt jo pidem­män aikaa ylä­poh­jan eris­tei­siin. Vahin­got on täl­löin aina mel­ko suu­ria. Suo­sit­te­len­kin, että talo­yh­tiöt ja kiin­teis­tö­jen omis­ta­jat varau­tui­si­vat tilan­tee­seen ennen kuin kelit menee lähel­le nol­la­ke­le­jä. Varau­tu­mi­sel­la tar­koi­tan lumen ja jään pois­toa ris­ki­ra­ken­ne­ka­toil­ta. Lumen ja jään pois­ta­mi­nen on aina hal­vem­paa kuin kos­teus­vau­rioi­den kor­jaa­mi­nen. Lumen ja jään pois­toon kan­nat­taa käyt­tää kat­to­lii­ket­tä, sil­lä varo­ma­ton ja asi­aan vih­kiy­ty­mä­tön voi teh­dä katol­le lisää hait­taa hel­pos­ti. 

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä