Vaik­ka kesä oli­kin erit­täin satei­nen ja tuu­li­nen, saim­me teh­tyä ennä­tys­mää­rän tii­li- ja pel­ti­kat­to­jen pin­noi­tus- sekä maa­lausu­ra­koi­ta. Kysyn­tä eten­kin tii­li­kat­to­jen pin­noi­tuk­sil­le on täl­lä het­kel­lä val­ta­va, kos­ka käsit­te­lyn hyö­dyt ovat kiis­tat­to­mat. Suh­teel­li­sen pie­nel­lä inves­toin­nil­la saa­daan katos­ta kuin uusi. Niin kuin alla ole­vas­ta kuva­sar­jas­ta käy ilmi.

 

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä