Lyhyt kesä pää­tet­ty, ja jäl­leen ker­ran rikoim­me ennä­tyk­sen pin­noi­tuk­sis­sa. Tii­li­kat­to­jen pin­noi­tuk­ses­sa lii­ke­vaih­don ja neliö­mää­rän osal­ta vähin­tään­kin 50%:n nousu vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Työ­mää­rän kas­vun seu­rauk­se­na päi­vi­tim­me sekä työ­vä­li­nei­tä että myös toi­mis­to- ja työ­hal­li­ti­lat isom­paan mal­liin osoit­tee­seen Rii­hi­rait­ti 11. Kas­vu on jyke­vää, mal­til­lis­ta ja pit­käl­le suun­ni­tel­tua. Lin­kis­sä koos­te muu­ta­mas­ta kesän 2017 koh­tees­ta; KOOS­TE

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä