Blogi

Milloin on kattotarkastuksen aika ja miksi se kannattaa teettää?

Milloin on kattotarkastuksen aika ja miksi se kannattaa teettää?

Loka­kuu, Hal­lan jo vie­rail­les­sa ja nipis­tel­les­sä pos­kia aamui­sin on katos­taan huo­leh­ti­van aika ottaa aiheek­si katon kun­non var­mis­ta­mi­nen tal­vea var­ten. Hyvä kei­no sii­hen on kat­to­tar­kas­tuk­sen teet­tä­mi­nen. Kat­to­tar­kas­tuk­sen suo­sit­te­li­sim­me varaa­maan ammat­ti­lai­sel­ta,…

lue lisää
Kuinka teen huomioita katon kunnosta kuin ammattilainen?

Kuinka teen huomioita katon kunnosta kuin ammattilainen?

Syys­kuu, Kesän vii­pyi­le­vän läm­mön pik­ku­hil­jaa väis­tyes­sä alkaa kir­pei­den aamu­jen ja kau­nii­den värien kuu­kausi. Kulu­neen kesän vii­mei­set pin­noi­tus­työ­maat lope­tel­laan täs­sä kuus­sa, kii­vain kausi niil­tä osin alkaa­kin olla taka­na­päin. Syys­kuus­sa on hyvää aikaa huol­taa…

lue lisää
Työmaan ääni, kesän kattokuulumiset asentajilta.

Työmaan ääni, kesän kattokuulumiset asentajilta.

Kesä on pyö­räh­tä­nyt elo­kuul­le, koh­tei­ta val­mis­tuu ja uusia aloi­te­taan. Mitä kuu­luu pin­noi­tus­työ­mail­le, huo­pa­koh­tei­siin ja mui­hin katon­kor­jaus­työ­mail­le, mis­sä asen­ta­jat töi­tään teke­vät? Miten kesä on men­nyt, mil­lai­sia haas­tei­ta on koh­dat­tu ja mikä on ollut työs­sä…

lue lisää
Kesä ja katon pinnoitus

Kesä ja katon pinnoitus

Pin­noit­taa­ko vai ei? Kesä­kuus­sa on päi­vä pais­ta­nut ja ilmat ovat hel­li­neet. Läm­mön lisäk­si ihas­tus­ta niin asiak­kail­le kuin teki­jöil­le ovat tuo­neet koko­naan ilmeen­sä uusi­neet talo­jen katot. Alku­ke­sän mit­taan val­mis­tu­nei­ta, toi­nen tois­taan komeam­pia pin­noi­tus­töi­tä on…

lue lisää

Kevät kattopinnoilla ja pintojen alla

Oulun Kat­to­pal­ve­lun kevät on alka­nut tou­hul­la ja tohi­nal­la. Alku­ke­vääl­lä jär­jes­tim­me somear­von­nan, jos­sa pal­kin­to­na oli kat­to­tar­kas­tus kuval­li­sen kun­to­ra­por­tin kera. Tulem­me seu­raa­maan pal­kin­to­tar­kas­tus­ta ins­ta­gra­min ja face­boo­kin puo­lel­la, pureu­dum­me myös…

lue lisää