Blogi

Kuinka teen huomioita katon kunnosta kuin ammattilainen?

Kuinka teen huomioita katon kunnosta kuin ammattilainen?

Syys­kuu, Kesän vii­pyi­le­vän läm­mön pik­ku­hil­jaa väis­tyes­sä alkaa kir­pei­den aamu­jen ja kau­nii­den värien kuu­kausi. Kulu­neen kesän vii­mei­set pin­noi­tus­työ­maat lope­tel­laan täs­sä kuus­sa, kii­vain kausi niil­tä osin alkaa­kin olla taka­na­päin. Syys­kuus­sa on hyvää aikaa huol­taa…

lue lisää
Työmaan ääni, kesän kattokuulumiset asentajilta.

Työmaan ääni, kesän kattokuulumiset asentajilta.

Kesä on pyö­räh­tä­nyt elo­kuul­le, koh­tei­ta val­mis­tuu ja uusia aloi­te­taan. Mitä kuu­luu pin­noi­tus­työ­mail­le, huo­pa­koh­tei­siin ja mui­hin katon­kor­jaus­työ­mail­le, mis­sä asen­ta­jat töi­tään teke­vät? Miten kesä on men­nyt, mil­lai­sia haas­tei­ta on koh­dat­tu ja mikä on ollut työs­sä…

lue lisää
Kesä ja katon pinnoitus

Kesä ja katon pinnoitus

Pin­noit­taa­ko vai ei? Kesä­kuus­sa on päi­vä pais­ta­nut ja ilmat ovat hel­li­neet. Läm­mön lisäk­si ihas­tus­ta niin asiak­kail­le kuin teki­jöil­le ovat tuo­neet koko­naan ilmeen­sä uusi­neet talo­jen katot. Alku­ke­sän mit­taan val­mis­tu­nei­ta, toi­nen tois­taan komeam­pia pin­noi­tus­töi­tä on…

lue lisää

Kevät kattopinnoilla ja pintojen alla

Oulun Kat­to­pal­ve­lun kevät on alka­nut tou­hul­la ja tohi­nal­la. Alku­ke­vääl­lä jär­jes­tim­me somear­von­nan, jos­sa pal­kin­to­na oli kat­to­tar­kas­tus kuval­li­sen kun­to­ra­por­tin kera. Tulem­me seu­raa­maan pal­kin­to­tar­kas­tus­ta ins­ta­gra­min ja face­boo­kin puo­lel­la, pureu­dum­me myös…

lue lisää
Kattovuoto

Kattovuoto

Mikä aseis­ta­rii­su­van kau­hea sana. Vesi­kat­to on kui­ten­kin jokai­sen kiin­teis­tön tär­kein raken­ne, jon­ka teh­tä­vä­nä on suo­ja­ta muu­ta ala­puo­lel­la ole­vaa kas­tu­mi­sel­ta. Kat­to­vuo­dot ilme­ne­vät yleen­sä syk­syl­lä sade­ra­si­tuk­ses­ta tai kevääl­lä lumi­kuor­man sulaes­sa. Kat­to­vuo­to voi…

lue lisää