Blogi

Tiilikattojen pinnoituksen määrä taas hurjassa nousussa

Tiilikattojen pinnoituksen määrä taas hurjassa nousussa

Lyhyt kesä pää­tet­ty, ja jäl­leen ker­ran rikoim­me ennä­tyk­sen pin­noi­tuk­sis­sa. Tii­li­kat­to­jen pin­noi­tuk­ses­sa lii­ke­vaih­don ja neliö­mää­rän osal­ta vähin­tään­kin 50%:n nousu vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Työ­mää­rän kas­vun seu­rauk­se­na päi­vi­tim­me sekä työ­vä­li­nei­tä että myös toi­mis­to-…

lue lisää
Huopakohteet jatkuvat pitkälle syksyä

Huopakohteet jatkuvat pitkälle syksyä

Pin­noi­tuk­set ja kesäl­lä pak­ko­teh­tä­vät työt ovat taka­na, vaan vauh­ti ei hidas­tu. Jat­kam­me huo­pa­töi­den, kat­to­kor­jauk­sien ja huol­to­teh­tä­vien paris­sa koh­ti tal­vea. Kuvas­sa his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­se­vän lii­ke­ra­ken­nuk­sen jo val­mis­tu­nut kat­to­työ­maa. 

lue lisää
Oulun kaupungin pääkirjaston aurinkopaneeliurakka valmistui ongelmitta.

Oulun kaupungin pääkirjaston aurinkopaneeliurakka valmistui ongelmitta.

Asen­sim­me Oulun ene­gian kans­sa yhteis­työs­sä aurin­ko­pa­nee­lit pää­kir­jas­ton katol­le. 130 kilowa­tin voi­ma­laan tuli 500 aurin­ko­pa­nee­lia. Kau­pun­gin­kir­jas­ton aulaan on asen­net­tu näyt­tö, jos­ta kir­jas­ton asiak­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta voi­vat seu­ra­ta aurin­ko­voi­ma­lan tuo­tan­toa…

lue lisää