Blogi

Tiilikaton pinnoitus, huolto ja ylläpito omakotitalossa

Tiilikaton pinnoitus, huolto ja ylläpito omakotitalossa

  Tii­li­ka­ton pin­noi­tus, mik­si ja mil­loin? Katon pin­noi­tuk­ses­ta kysy­tään pal­jon ja se herät­tää mie­len­kiin­toa. Tii­li on kat­to­ma­te­ri­aa­li­na hyvä ja kes­tä­vä, mut­ta kai­paa sään­nöl­lis­tä huol­toa. Ihan aina huol­to­ja ei ole syys­tä tai toi­ses­ta teh­ty, ja kat­to on päässyt…

lue lisää
Ihana, kamala yritysmuutto

Ihana, kamala yritysmuutto

Iha­na, kama­la yri­tys­muut­to.  Yri­tyk­sen toi­min­nan kas­vaes­sa tulee usein tar­ve muut­taa kook­kaam­piin tai toi­mi­vim­piin tiloi­hin. Samal­ta poh­jal­ta käyn­nis­tyi meil­lä­kin pak­kaus, kar­sin­ta ja kier­rä­tys­pro­jek­ti maa­lis­kuus­sa, kun muut­to uusiin toi­mi­ti­loi­hin var­mis­tui. Oulun…

lue lisää
Mikä ihmeen PVC-sisäkatto?

Mikä ihmeen PVC-sisäkatto?

Mikä ihmeen PVC-sisä­kat­to? Kiih­keim­mät sisus­tusa­lan tren­dien seu­raa­jat tun­te­vat var­maan­kin ter­min strech­kat­to, joka muu­ta­mia vuo­sia sit­ten esiin­tyi ensim­mäi­siä ker­to­ja sisus­tusa­lan jul­kai­suis­sa sekä mes­su­koh­teis­sa. Tämä epä­suo­ran valais­tuk­sen mah­dol­lis­ta­ja tun­tee myös…

lue lisää
Tiesitkö, että kattoremontti onnistuu mainiosti myös talvella?

Tiesitkö, että kattoremontti onnistuu mainiosti myös talvella?

Tie­sit­kö, että kat­to­re­mont­ti onnis­tuu mai­nios­ti myös tal­vel­la? Oikeas­taan tal­vi on erin­omais­ta aikaa teh­dä kat­to­re­mont­ti! Suo­men tal­vi tam­mi­kuus­ta maa­lis­kuu­hun on usein vähä­sa­teis­ta aikaa ja ilman­kos­teus pysyy mata­la­na, joten kat­to­ma­te­ri­aa­lit pysy­vät kui­va­na. Pakkanen…

lue lisää