Blogi

Tiesitkö, että kattoremontti onnistuu mainiosti myös talvella?

Tiesitkö, että kattoremontti onnistuu mainiosti myös talvella?

Tie­sit­kö, että kat­to­re­mont­ti onnis­tuu mai­nios­ti myös tal­vel­la? Oikeas­taan tal­vi on erin­omais­ta aikaa teh­dä kat­to­re­mont­ti! Suo­men tal­vi tam­mi­kuus­ta maa­lis­kuu­hun on usein vähä­sa­teis­ta aikaa ja ilman­kos­teus pysyy mata­la­na, joten kat­to­ma­te­ri­aa­lit pysy­vät kui­va­na. Pakkanen…

lue lisää

Lisäpalveluja pukinkonttiin!

Jou­lu­kuu, Jou­lu­lah­ja­kuu­kau­des­sa kun ollaan, annan­pa tääl­tä­kin pari koko per­heen lah­jai­de­aa! Tark­ka­sil­mäi­sim­mät ovat saat­ta­neet jo huo­ma­ta­kin, että pal­ve­lu­va­li­koi­mam­me on mar­ras­kuun aika­na kas­va­nut kah­del­la lisä­pal­ve­lul­la. Näi­den pal­ve­lui­den ideoin­ti on lähtenyt…

lue lisää
Miksi lumen pudottaminen on kiinteistönhoidon erikoistyötä?

Miksi lumen pudottaminen on kiinteistönhoidon erikoistyötä?

Mar­ras­kuu, Lumi­hiu­ta­leet lei­jai­le­vat hil­jal­leen illan pime­tes­sä ja aamul­la lumi­sa­teen jäl­keen kau­niis­ti kim­mel­tä­vä kat­to pais­tat­te­lee alku­tal­ven aurin­gos­sa. Ilma on puh­das­ta ja rai­kas­ta, vedät syvään hen­keä. Samal­la huo­maat katol­ta pil­kis­tä­vän jää­pui­kon, mut­ta mielesi…

lue lisää
Milloin on kattotarkastuksen aika ja miksi se kannattaa teettää?

Milloin on kattotarkastuksen aika ja miksi se kannattaa teettää?

Loka­kuu, Hal­lan jo vie­rail­les­sa ja nipis­tel­les­sä pos­kia aamui­sin on katos­taan huo­leh­ti­van aika ottaa aiheek­si katon kun­non var­mis­ta­mi­nen tal­vea var­ten. Hyvä kei­no sii­hen on kat­to­tar­kas­tuk­sen teet­tä­mi­nen. Kat­to­tar­kas­tuk­sen suo­sit­te­li­sim­me varaa­maan ammattilaiselta,…

lue lisää
Työmaan ääni, kesän kattokuulumiset asentajilta.

Työmaan ääni, kesän kattokuulumiset asentajilta.

Kesä on pyö­räh­tä­nyt elo­kuul­le, koh­tei­ta val­mis­tuu ja uusia aloi­te­taan. Mitä kuu­luu pin­noi­tus­työ­mail­le, huo­pa­koh­tei­siin ja mui­hin katon­kor­jaus­työ­mail­le, mis­sä asen­ta­jat töi­tään teke­vät? Miten kesä on men­nyt, mil­lai­sia haas­tei­ta on koh­dat­tu ja mikä on ollut työssä…

lue lisää