Rahoitus

Hoida kattoprojektisi vaivatta OP:n rahoituksella meidän kanssa.

 

Hae tarpeisiisi sopiva rahoitus

  • Rahoi­tus 2 500– 30 000 €.
  • Edul­li­nen kor­ko OP-pri­me + 6,95%*.
  • Kuu­kausi koro­ton­ta ja kulu­ton­ta maksuaikaa
  • Ei luo­ton perustamismaksua.
  • Jous­ta­va takaisinmaksuaika.
  • Las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk.
  • Voit mak­saa koko luo­ton ker­ral­la pois ilman lisäkuluja.

Esimerkkejä lainasummista ja kuukausieristä:

Rahoi­tus on ker­ta­luot­to, jon­ka todel­li­nen vuo­si­kor­ko 10 000 euron luo­tol­le on 9,26 %, kun luo­ton kor­ko on OP-pri­me + 6,95 % (7,70 % 09/22), perus­ta­mis­mak­su 0 € ja las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk. Arvioi­tu luo­ton koko­nais­kus­tan­nus on 13 184 €. Las­kel­ma on teh­ty olet­taen, että luot­to on nos­tet­tu koko­naan, luo­ton kor­ko sekä mak­sut ja palk­kiot pysy­vät sama­na koko luot­toa­jan ja luot­to mak­se­taan takai­sin 170 € mini­mi­ly­hen­nyk­sin (1,70 % luo­ton mää­räs­tä) kuu­kau­den välein, jol­loin luot­toai­ka on 78 kk. Luo­ton myön­tää OP Yri­tys­pank­ki Oyj, Geb­har­di­nau­kio 1, 00510 Helsinki.