Referenssit

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan työm­me tulok­siin! Tääl­tä löy­dät esi­merk­ke­jä Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:n toteut­ta­mis­ta koh­teis­ta, kat­to­re­mon­teis­ta, kor­jaus­töis­tä ja pinnoituskohteista.

Lisää päi­vi­tyk­siä tulos­sa referenssilistoille!

Taloyhtiötä ja rakennusliikkeitä / muut:

 • Koko­nais­val­tai­set vesi­ka­ton uusimiset:
  • As Oy Met­sä­men­nin­käi­nen, Met­sä­men­nin­käi­sen­tie 8, Oulu, 700 m² bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen vesi­ka­ton yksityiskohtineen
  • As Oy Pel­to­sirk­ku, Pel­to­lan­tie 16, Oulu, 430 m² pel­ti­kat­teen uusi­mi­nen luk­ko­sau­ma­kat­teek­si vesi­ka­ton yksityiskohtineen
  • As Oy Pel­to­sir­ri, Pel­to­lan­tie 14, Oulu, 320 m² pel­ti­kat­teen uusi­mi­nen luk­ko­sau­ma­kat­teek­si vesi­ka­ton yksityiskohtineen
  • As Oy Sääs­tö­lant­ti, Ampu­hau­kan­tie 1, Oulu, 1350 m² bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen vesi­ka­ton yksityiskohtineen
  • As Oy Kan­san­ka­tu 17, Mäke­li­nin­ka­tu 17, Oulu, 600 m² kone­sau­ma­kat­teen uusi­mi­nen vesi­ka­ton yksityiskohtineen
  • Sel­lu­ka­tu 15 (Cons­ti Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen Oy), Sel­lu­ka­tu 15, Oulu, 1130 m² pel­ti­kat­teen muu­tos­työt bitumikermikatteeksi
  • Yli­op­pi­laan­tie 4 (Cons­ti Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen Oy), Yli­op­pi­laan­tie 4, Oulu, 700 m² bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen vesi­ka­ton yksityiskohtineen
  • As Oy Uusi­ka­tu 92, Tark­ka-ampu­jan­ka­tu 43, Oulu, 500 m² kone­sau­ma­tun pel­ti­kat­teen uusi­mi­nen vesi­ka­ton yksi­tyis­koh­ti­neen ja lin­ja­sa­nee­rauk­seen val­mis­ta­vat työt
  • As Oy Niit­ty­ka­tu 5, Niit­ty­ka­tu 5, Raa­he, 400 m² bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen vesi­ka­ton yksityiskohtineen
  • Kar­ja­sil­lan Kirk­ko, Noke­lan­tie 39, Oulu, 150 m² Sisään­kul­kuau­kon kat­teen muu­tos­työt bitu­mi­ker­mi­kat­teek­si sau­ma­tuil­la kupariseinämillä
  • As Oy Kal­lio­ku­ja 1, Kal­lio­ku­ja 1, Hel­sin­ki, 400 m² bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen alus­le­vyi­neen ja vesi­ka­ton yksi­tyis­koh­tien korjauksineen
  • Päi­vä­ko­ti Revon­tu­li (AHS Cont­rol), Paten­nie­men­ran­ta 23, 90800, Oulu, 800 m² bitu­mi­ker­mi­kat­teen asennukset 
  • As Oy Kot­kan­sii­pi, Kana­hau­kan­tie 1, Oulu, kone­sau­ma­kat­teen uusi­mi­nen vesi­ka­ton yksi­tyis­koh­ti­neen,  1230 m²
  • As Oy Kas­tel­lin­tie 17, Kas­tel­lin­tie 17, Bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen alus­le­vyl­lä vesi­ka­ton yksi­tyis­koh­ti­neen, 600 m²
  • Vete­raa­nin­ka­tu 9 / Kasar­mit K7, Tii­li­kat­teen uusi­mi­nen vesi­ka­ton yksi­tys­koh­ti­neen, 1600 m² (VRJ-Ete­lä Suo­mi Oy)
  • As Oy Sisar­pirt­ti, Rapar­pe­ri­ku­ja 4, Oulun­sa­lo, bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen alus­le­vyl­lä, 750 m²
  • As Oy Oulun Ter­va­por­va­ri, Kos­ki­tie 3, Oulu, bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen alus­le­vyl­lä, n. 500 m²
  • As Oy Ase­man­ri­vi, Hovin­tie 11, Kem­pe­le, bitu­mi­ker­mi­kat­teen sanee­raus 1050 m²
  • As Oy Pääs­kys­par­vi, Pääs­kys­tie 21-23, Oulu, bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen alus­le­vyi­neen ja ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­tyk­si­neen, 2900 m²
  • As Oy Lumi­tul­li, Rau­ta­tien­ka­tu 6, Oulu, kone­sau­ma­tun pel­ti­kat­teen uusi­mi­set ylä­poh­jan ja räys­täs­kor­jaus­töil­lä, 380 m²
  • As Oy Meri­met­so, Hal­li­tus­ka­tu 27, Oulu, kone­sau­ma­tun pel­ti­kat­teen uusi­mi­set ja kat­to­te­ras­sei­neen, 300 m²
  • As Oy Voi­ma­laa­ni­la, Nok­ka­lan­tie 20, Oulu, pel­ti­kat­teen muu­tos­työt bitu­mi­ker­mi­kat­teek­si, 500 m²
  • As Oy Kajaa­nin­ka­tu 28, Kajaa­nin­ka­tu 28, Oulu, kone­sau­ma­kat­teen muu­tos­työt bitu­mi­ker­mi­kat­teek­si, 660 m²
  • Lii­ke­kes­kus Zep­pe­lin, Kem­pe­le, 23 400 m², bitu­mi­ker­mi­kat­teen saneeraus
  • Ilma­rin­ka­tu 16, “Mak­ka­ra­kaup­pa”, Oulu, bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen, 3500 m²
  • Kem­pe­leen­tie 7, B/C, Oulu, bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen / sanee­raus, 2800 m²
  • KOY Lan­ton­kul­ma, Kaup­pu­rien­ka­tu 6-8, bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen, 630 m²
  •  As Oy Oulun Paa­si II, Kan­san­ka­tu 56, Oulu, bitu­mi­ker­mi­kat­teen sanee­raus, 1100 m²
  • Kar­hun Lei­ri­kes­kus, Ii, kol­mio­ri­ma­kat­teen uusi­mi­nen, 400 m²
  • Otso Gold, Raa­he, bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen, 520 m²
  • As Oy Allin­tie 9, Alli­tie 9, Oulu, bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen 550 m²
  • As Oy Rii­hi­ka­tu 25, Oulu, kol­mio­ri­ma­kat­teen uusi­mi­nen, 240 m²
  • As Oy Ahven­tie 15, Oulu, bitu­mi­ker­mi­kat­teen sanee­raus, 1280 m²
  • As Oy Ete­lä­ran­ta­ka­tu 25, Kemi, bitu­mil­laat­ta­kat­teen uusi­mi­nen, 550 m²
  • As Oy Lasi­lan­ri­vi, Muhos, bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen, 360 m²
  • As Oy Muhos­kum­pu, Muhos, 500 m², bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusiminen
  • As Oy Pik­ka­rai­sen­puis­to, Oulu, tii­li­kat­teen uusi­mi­nen, 400 m²
  • As Oy Onki­tie, Kivi­nie­mi, bitu­mi­ker­mi­kat­teen räys­tään kor­jaus­työt ja julkisivumaalaukset
  • As Oy Tii­li­tie 1, Oulu, par­vek­kei­den kat­to­jen kor­jaus­työt, bitumikermikatteet
 •  
 • Pesu ja pin­noi­tusu­ra­koin­ti vesi­ka­ton kor­jaus- / eheytystöillä:
  • As Oy Meri­kraa­se­li, Oulu, 955 m²
  • As Oy Jatu­li­sa­to, Oulu, 800 m²
  • As Oy Oulun Haa­pa­kar­ta­no, 890 m²
  • As Oy Kas­tel­lin­vii­ta, Oulu, 1150 m²
  • As Oy Kem­pe­leen Aju­rin­rin­ne, Kem­pe­le, 1300 m²
  • As Oy Oulun­sa­lon Pou­ta­pil­vi, Oulun­sa­lo, 900m
  • As Oy Hei­kin­ta­lo, Oulu, 300 m²
  • Cons­ti Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen OY: As Oy Haka­ko­ti, Oulu, 2000 m²
  • As Oy Pai­tu­rin­puis­to, Kem­pe­le, 2160 m²
  • As Oy Oulun Koti­kon­tu, Oulu, 1630 m²
  • As Oy Kas­tel­lin­kan­gas, Oulu, 1300 m²
 • Vesi­kat­to­jen asennukset:
  • Loo­tus­ta­lo Oy: Louk­ko­rin­ne, Kem­pe­le 240 m², bitumikermikate
 • Muut:
  • Oulun Hal­lin laa­jen­nuk­sen aulan PVC-valo­kat­to­jen teot 
   • 12kpl PVC-valo­kat­to­jen asennukset

Pientalo / OMKT-esimerkkikohteita:

 • Bitu­mi­laat­ta­kat­teen uusi­mi­nen / asen­nus (pala­huo­pa­ka­te):
  • Kali­me­no­jan­ku­ja, Kel­lo, 290 m²
  • Kos­ken­ran­ta, Oulu, 350 m²
  • Tal­li­tie, Oulu, 275 m²
  • Rek­ryy­tin­ku­ja, Oulu, 310 m²
  • Rau­ta­kausi, Tyr­nä­vä, 155 m²
  • Nah­ku­ri­ha­ka, Kem­pe­le, 310 m²
  • Juo­luk­ka­tie, Limin­ka, 210 m²
  • Vesa­lan­tie, Oulu, 270 m²
  • Harak­ka­mäen­tie, Oulu, 270 m²
  • Nik­ki­län­tie, Oulu, 160 m²
  • Vaa­kit­si­jan­tie, Oulu, 185 m²
 • Tii­vis­sau­ma­kat­teen uusi­mi­nen / asen­nus (bitu­mi­ker­mi, huopa)
  • Sep­pä­sen­ku­ja, Oulu, 180 m²
  • Pasu­ri­tie, Oulu, 170 m²
  • Lil­luk­ka­tie, Oulu, 216 m² + 220 m²
  • Kul­ta­piis­ku­tie, Oulu, 240 m²
  • Met­sä­nie­men­tie, Kii­min­ki, 310 m²
  • Leh­mi­ken­tän­tie, Kem­pe­le, 200 m²
  • Vesi­pääs­kyn­tie, Oulu, 165 m²
  • Kor­pi­tie, Oulu 360 m²
  • Kum­pu­tie, Jää­li, 240 m²
  • Kota­ran­nan­tie, Oulu, 385 m²
  • Rata­tie, Muhos, 185 m²
 • Kol­mio­ri­ma­kat­teen uusi­mi­nen / asen­nus (bitu­mi­ker­mi, huopa)
  • Pöl­län­tie, Hai­luo­to, 215 m²
  • Telk­kä­tie, Oulu, 215 m²
  • Maik­ku­lan­rin­ne, Oulu, 200 m²
  • Kesä­tie, Oulu, 110 m²
 • Tii­li­kat­teen uusi­mi­nen / asennus
  • Paa­von­tie, Oulu, 270 m²
  • Koru­tie, Oulu, 220 m²
  • Fyy­si­kon­tie, Oulu, 360 m²
  • Ryh­meen­tie, Kii­min­ki, 153 m²
  • Vanil­ja­ku­ja, Oulun­sa­lo, 350 m²
 • Pel­ti­kat­tei­den uusi­mi­nen / asennus:
  • Siir­to­lan­tie, Hau­ki­pu­das, 120 m²
  • Kelo­kuusen­tie, Oulu, 250 m²
  • Hiih­to­tie, Oulu, 200 m²
  • Raat­teen­tie, Oulu 115 m²
  • Sis­kon­tie, Yli­kii­min­ki, 150 m²
  • Hei­nä­ku­ja, Kem­pe­le, 300 m²
  • Aabra­ha­min­tie, Tyr­nä­vä, 250 m²
  • Tikan­kont­ti­tie, Oulu, 300 m²
 • Pesu ja pin­noi­tusu­ra­koin­ti vesi­ka­ton kor­jaus-/ eheytystöillä:
  • Mesi­mar­ja­tie, Oulu, 250 m²
  • Mat­ka­lai­sen­tie, Oulu, 300 m²
  • Var­ja­kan­tie, Oulu, 260 m²
  • Uttu­lan­tie, Oulu, 275 m²
  • Lumi­jär­ven­tie, Oulu, 340 m²
  • Iste­rin­tie, Oulu, 165 m²
  • Val­li­tie, Oulu, 490 m²
  • Höy­lä­tie, Oulu, 290 m²
  • Levä­suon­tie, Oulu, 330 m²
  • Talk­ku­na­tie, Kii­min­ki, 280 m²
  • Varp­pi­ku­ja, Oulu, 285 m²
  • Aal­to­kan­kaan­tie, Oulu, 235 m²
  • Yli-lau­kan­tie, Muhos, 150 m²
  • Varp­pi­ku­ja, Oulu, 285 m²
  • Juha­nin­tie, Oulu 380 m²
  • Keu­la­puo­min­tie, Oulu, 190 m²
  • Perin­nön­tie, Ii, 350 m²
  • Poka­tie, Oulu, 380 m²
  • Kuok­ka­tie, Oulu 330 m²
  • Iiva­rin­pol­ku, Limin­ka, 480 m²
  • Kyn­gäs­ku­ja, Pudas­jär­vi, 500 m²
  • Kale­van­tu­len­tie, Oulu, 275 m²
  • Kor­pi­tie, Oulu, 290 m²
  • Kan­nok­ko­tie, Oulu, 160 m²
  • Met­sä­lau­han­ku­ja, Oulu, 350 m²
  • Häk­ki­tie, Oulu, 480 m²
  • Ruo­tu­tie, Oulu, 700 m²
  • Sie­men­puun­tie, Oulu, 320 m²
  • Nuo­len­kär­jen­ku­ja, Oulu, 300 m²
  • Huo­ta­rin­tie, Yli-ii, 330 m²
 • Muut:
  • Num­mi­ka­tu, Oulu, PCV-valo­kat­to­jen asennukset