Yhteystiedot

Oulun Kattopalvelu Oy

Rii­hi­rait­ti 11
90240 Oulu
Y-TUN­NUS: 2334250-5
ASIAKASPALVELU ARKISIN 8-16: 050 443 2974

Ota yhteyttä


  TONI DAAVITTILA

  p. 044 363 6844
  toni@oulunkattopalvelu.fi
  Toi­mi­tus­joh­ta­ja
  Kat­to­tar­kas­tuk­set ja huol­lot, huo­pa-, tii­li- ja pel­ti­ka­tot, pin­noi­tus- ja maa­laus­työt, sanee­raus- ja uudis­ra­ken­ta­mi­nen, työ­ti­lauk­set

   

  JUKKA MOLANDER

  p.040 769 4187
  jukka@oulunkattopalvelu.fi
  Työ­pääl­lik­kö
  Kat­to­tar­kas­tuk­set ja huol­lot, tii­li- ja pel­ti­ka­tot, pin­noi­tus- ja maa­laus­työt, sanee­raus- ja uudis­ra­ken­ta­mi­nen

  HEIKKI VÄYRYNEN

  P. 045 885 1883
  heikki@oulunkattopalvelu.fi
  Pro­jek­ti­pääl­lik­kö
  Työn­joh­to ja pro­jek­tin­hal­lin­ta, Työ­ti­lauk­set

  MARJO RISSANEN

  p. 050 443 2974
  toimisto@oulunkattopalvelu.fi
  Talous­pääl­lik­kö
  Talous­hal­lin­to ja res­kont­ra

  SATU SELONEN

  p. 050 549 9117
  satu@oulunkattopalvelu.fi
  Mark­ki­noin­ti­koor­di­naat­to­ri

  Laskutusosoitteet:

  Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003723342505
  Välit­tä­jä­tun­nus: 003721291126

  Välit­tä­jä: Maven­ta (DABA­FIHH jos välit­tä­jä­nä pank­ki)