Yhteystiedot

Oulun Kattopalvelu Oy

Rii­hi­rait­ti 11
90240 Oulu
Y-TUN­NUS: 2334250-5
ASIAKASPALVELU: 050 443 2974

Ota yhteyttä


TONI DAAVITTILA

p. 044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi
Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Kat­to­tar­kas­tuk­set ja huol­lot, huo­pa-, tii­li- ja pel­ti­ka­tot, pin­noi­tus- ja maa­laus­työt, sanee­raus- ja uudis­ra­ken­ta­mi­nen

JUKKA MOLANDER

p.040 769 4187
jukka@oulunkattopalvelu.fi
Työ­pääl­lik­kö
Kat­to­tar­kas­tuk­set ja huol­lot, tii­li- ja pel­ti­ka­tot, pin­noi­tus- ja maa­laus­työt, sanee­raus- ja uudis­ra­ken­ta­mi­nen

HEIKKI VÄYRYNEN

P. 045 885 1883
heikki@oulunkattopalvelu.fi
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Työn­joh­to ja pro­jek­tin­hal­lin­ta

MARJO RISSANEN

p. 050 443 2974
toimisto@oulunkattopalvelu.fi
Talous­pääl­lik­kö
Talous­hal­lin­to ja res­kont­ra

SATU SELONEN

p. 050 549 9117
satu@oulunkattopalvelu.fi
Mark­ki­noin­ti­koor­di­naat­to­ri

Laskutusosoitteet:

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003723342505
Välit­tä­jä­tun­nus: 003721291126

Välit­tä­jä: Maven­ta (DABA­FIHH jos välit­tä­jä­nä pank­ki)