Huo­pa­kat­to­jen asen­nuk­set ovat käyn­nis­sä Soit­ta­jan­kan­kaal­la. Alu­eel­le val­mis­tuu kovaa vauh­tia uusia oma­ko­ti­ta­lo­ja ja olem­me muka­na suo­rit­ta­mas­sa huo­pa­kat­to­jen asen­nuk­set myös siel­lä.