Tal­vi on taka­na ja on aika kes­kit­tää kat­seet kat­toon ja sen kun­toon. Aloi­tim­me täl­lä vii­kol­la kevät­tar­kas­tuk­set ja tulem­me tou­ko­kuu­hun men­nes­sä tar­kas­ta­maan sato­jen vesi­kat­to­jen kun­non ja teke­mään tar­vit­ta­vat kor­jauk­set sekä huol­to­työt. Kesän par­haat tii­li­ka­ton pin­noi­tus- ja maa­lausa­jat vara­taan nyt. Ole siis yhtey­des­sä pian.