Asen­sim­me Oulun ene­gian kans­sa yhteis­työs­sä aurin­ko­pa­nee­lit pää­kir­jas­ton katol­le. 130 kilowa­tin voi­ma­laan tuli 500 aurin­ko­pa­nee­lia. Kau­pun­gin­kir­jas­ton aulaan on asen­net­tu näyt­tö, jos­ta kir­jas­ton asiak­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta voi­vat seu­ra­ta aurin­ko­voi­ma­lan tuo­tan­toa reaa­lia­jas­sa.