Lyhyt kesä pää­tet­ty, ja jäl­leen ker­ran rikoim­me ennä­tyk­sen pin­noi­tuk­sis­sa. Tii­li­kat­to­jen pin­noi­tuk­ses­sa lii­ke­vaih­don ja neliö­mää­rän osal­ta vähin­tään­kin 50%:n nousu vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Työ­mää­rän kas­vun seu­rauk­se­na päi­vi­tim­me sekä työ­vä­li­nei­tä että myös toi­mis­to- ja työ­hal­li­ti­lat isom­paan mal­liin osoit­tee­seen Rii­hi­rait­ti 11. Kas­vu on jyke­vää, mal­til­lis­ta ja pit­käl­le suun­ni­tel­tua. Lin­kis­sä koos­te muu­ta­mas­ta kesän 2017 koh­tees­ta; KOOS­TE