Vuo­si 2019 on ollut menes­tyk­se­käs Oulun Kat­to­pal­ve­lul­le ja odo­tam­me täl­le vuo­del­le ennä­tyk­sel­lis­tä lii­ke­vaih­toa. Olem­me laa­jen­ta­neet lii­ke­toi­min­taam­me ja saa­vut­ta­neet kovim­man kas­vun yri­tyk­sen his­to­rias­sa. Työ­koh­tei­den jou­kos­sa on yhä enem­män haas­tel­li­sia ja moni­mut­kai­sia koh­tei­ta. Pin­noi­tus­ten ohel­la lii­ke­toi­min­nas­sa ovat koros­tu­neet tänä vuon­na bitu­mi­ker­mia­sen­nuk­set. Kas­vun myö­tä olem­me pys­ty­neet työl­lis­tä­mään jo noin 30 hen­keä.

Oulun Kat­to­pal­ve­lu kävi huh­ti­kuus­sa edus­ta­mas­sa Raken­ta­ja 2019 Oulu -mes­suil­la Oulu­hal­lis­sa yhdes­sä 170 muun näyt­teil­lea­set­ta­jan kans­sa. Mes­sut poi­ki­vat­kin muka­vas­ti yhtey­den­ot­to­ja ja hom­maa kesäl­le, kii­tos stän­dil­lä vie­rail­leil­le! Seu­raa­vak­si täh­täi­mes­sä on Koto­na 2019 -mes­sut 28.-29.9. Oulu­hal­lis­sa, jos­sa esi­tel­lään PVC-Stu­dion inno­va­tii­vi­sia ja moder­ne­ja sisä­kat­to­rat­kai­su­ja.

Vuo­teen 2019 on mah­tu­nut iso­ja­kin ura­koi­ta. Zep­pe­li­nin 2. urak­ka-alue on vii­meis­te­lyä vail­le val­mis. Syk­sy jat­kuu töi­den puo­les­ta oma­ko­ti­ta­lo­koh­tei­den paris­sa ja Raa­hen Mat­ti­lan­pe­räl­lä kul­ta­kai­vok­sen katon sanee­raus­töis­sä. Hom­mia pais­ki­taan pit­käl­le syk­syyn ja lumien saa­pues­sa tal­vel­la var­mis­te­taan taas kat­to­jen tur­val­li­suus lumen­pu­do­tuk­sil­la.

Kai­ken kaik­ki­aan vuo­si 2019 on ollut jo tähän men­nes­sä mai­nio, ja töis­sä ja kas­vus­sa suun­ta on edel­leen ylös­päin!

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä